Naše služby

programatická reklama

Programatická reklama umožňuje zobrazovat bannery různých formátů či spoty napříč internetem. Zobrazování reklamy dokážeme díky programatice velice úzce a precizně zacílit. Umíme přesně určit, komu a kdy se má reklama zobrazit. Cílit dokážeme nejen na určité stránky, ale i na uživatele, jejich aktuální polohu, zaměření, věk, pohlaví, zájmy, ...
Vše je navíc možné exaktně měřit.

Komu se reklama zobrazuje?

Zobrazuje se na základě historie prohlížení člověka a jeho zařízení. Neřídíme tedy především to, na jakých stránkách se bannery zobrazí, ale komu. Nastavit se dají kritéria jako kdy, komu a kde reklamu zobrazíme. Reklamu tedy můžeme cílit například na lidi, kteří se zajímají o dané odvětví. Zároveň můžeme nechat reklamu běžet na území celého státu/kontinentu, nebo naopak koncentrovat nějakou část na velká města a okolí, kde je největší kupní síla.

Žádné takové rozhodnutí navíc není nijak závazné na celou dobu kampaně – úspěšnost jednotlivých bannerů u jednotlivých cílových skupin budeme postupně sledovat a upravovat tak, aby kampaň dosáhla těch nejlepších výsledků – zobrazování fungujících bannerů můžeme zdůraznit, naopak bannery, kterých si moc uživatelů nebude všímat, můžeme úplně vypnout v řádu několika vteřin.

Co umíme měřit?

Dokážeme rozlišit jednotlivé uživatele dle jejich chování. Jako příklad uvádíme možnosti zobrazování například u klienta, kterým je internetový obchod (e-shop) zde rozlišíme tyto skupiny uživatelů:

- Člověk, kterému se banner zobrazil, ale nenavštívil webové stránky – dál mu reklamu zobrazujeme v řízeném množství tak, aby jej neotravovala. Měníme různé vzhledy, texty, hledáme ten, který „zabere“.

Člověk, který navštívil webové stránky, ale neuskutečnil nákup – můžeme jej nechat „oddychnout“, připomenou se mu za nějakou dobu s jiným sdělením. Umíme mu reklamu zobrazit i na televizi a více ho tím zaujmout.

Člověk, který uskutečnil nákup – umíme mu zobrazit bannery s poděkováním, reklamu mu na určitou dobu pozastavit a můžeme se přímo jemu po určité době opět připomenout, aby nákup zopakoval.

Skupiny uživatelů dle chování dokážeme ve spolupráci s konkrétním klientem vyhodnotit a jejich charakteristice perfektně přizpůsobit zobrazovanou reklamu od vzhledu přes četnost zobrazování, čas zobrazení.